Иновации и конкурентоспособност


Описание на същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидимичния взрив от COVID-19

по

 Договор BG16RFOP002-2.0893001-C01

На 02/11/2021 година, „БУЛФРЕШ КОЗМЕТИК“ ЕООД сключи договор по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Срокът на договора е от 02/11/2021г. до 02/02/2022 г. и е с 42 500 лева европейско финансиране и 7 500 лева национално съфинансиране.

Отпускането на безвъзмездна финансова помощ на фирма „БУЛФРЕШ КОЗМЕТИК“ ЕООД ще осигурии оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Избухването на пандемията доведе до парализиране на бизнеса. Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията COVID-19 засегнаха най-силно именно микро и малките предприятия. С помощта на безвъзмездната финансова помощ, фирмата ще успее да продължи да функционира в усложнената икономическа обстановка. С подкрепата се постига положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията, чрез покриване на разходите за основната дейност на предприятието, което ще доведе до запазване и продължаване на дейността на фирмата.

Основната цел на Дружесвото в тези трудни и предизвикателни времена е осигуряване на ликвидност на „БУЛФРЕШ КОЗМЕТИК “ ЕООД, съумяването да се запази възможността Дружеството да оперира на пазара за в бъдеще. Дружеството възнамерява именно в тези цели да насочи отпуснатите средства от Европейският фонд за Регионално Развитие и Европейския съюз по настоящата процедура.

Фирма „ БУЛФРЕШ КОЗМЕТИК “ ЕООД е дружество, занимаващо се с производство на козметични и миещи продукти. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по процедурата „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, фирмата разходи за покриване на разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, и по-конкретно покриване на текущи разходи (консумативи , материали ,заплати, услуги), включени в обичайната дейност на дружеството.

Дата: 02/11/2021