Tехнологична модернизация

„БУЛФРЕШ КОЗМЕТИК“ ЕООД изпълнява проект по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Проект № BG-RRP-3.004-1417-C01 с наименование „Технологична модернизация в предприятието“ и главна цел: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и цялостно оптимизиране на производствената верига в „БУЛФРЕШ КОЗМЕТИК“ ЕООД посредством придобиване на нови активи, които допринасят за цифровизация и разширяване на производствения капацитет на предприятието

 

Обща стойност: 212 000,00 лв., от които 106 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране

 

Начална дата на изпълнение на проекта: 10.04.2023 г.

Крайна дата на изпълнение на проекта:   10.04.2024 г.

 

Специфичните цели на проекта са:

  1. Повишаване на ефективността на производствените процеси в „БУЛФРЕШ КОЗМЕТИК“ ЕООД чрез закупуване на нови активи-Линия за пълнене и затваряне на флакони и Машина за пълнене и затваряне на крем в буркани, които допринасят за цифровизация и разширяване на производствения капацитет на предприятието.
  2. Постигане на по-висока производителност и намаляване на производствените разходи в „БУЛФРЕШ КОЗМЕТИК“ ЕООД чрез внедряване на нови технологии, които допринасят за цифровизация и разширяване на производствения капацитет на предприятието и рефлектират в повишена ефективност на производствените процеси.
  3. Цялостно оптимизиране на производствената верига в „БУЛФРЕШ КОЗМЕТИК“ ЕООД посредством внедрени нови технологии за цифровизация на производствените процеси и разширяване на производствения капацитет на предприятието.
  4. Създаване на условия за растеж и развитие на „БУЛФРЕШ КОЗМЕТИК“ ЕООД чрез цифровизация на производствените процеси и разширяване на производствения капацитет на предприятието, които да рефлектират в оптимизиране на пазарното присъствие на дружеството на националния и международния пазар.

 

Проектни дейности: Дейностите по проекта са насочени към цифровизация на производствените процеси и разширяване на производствения капацитет на предприятието, и ще бъдат реализирани посредством доставката и въвеждане в експлоатация на Линия за пълнене и затваряне на флакони с цифрово управление и Машина за пълнене и затваряне на крем в буркани с цифрово управление.

 

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и цялостно оптимизиране на производствената верига в „БУЛФРЕШ  КОЗМЕТИК“ ЕООД чрез внедряване на Линия за пълнене и затваряне на флакони и Машина за пълнене и затваряне на крем в буркани-нови технологии, които допринасят за цифровизация и разширяване на производствения капацитет на предприятието, което представлява и общата цел на настоящата мярка.